Top 5 Quốc Gia Có Dân Số Thấp Nhất Thế Giới

01/04/2023
Với dân số trung bình dưới 1 triệu người, Nauru, Tuvalu, Palau, San Marino và Monaco là những quốc gia có dân số thấp nhất thế giới. Những quốc gia này có những đặc điểm độc đáo và đều...