Top 10 Động Vật Mang Mầm Bệnh Virus Nguy Hiểm Nhất

Các động vật mang mầm bệnh virus nguy hiểm nhất bao gồm các loài động vật như cú sờ, hổ, sư tử, hải cẩu, chuột, và họ mèo. Những loài này có thể lây nhiễm những bệnh nguy hiểm...

Những Động Vật Có IQ Cao Nhất Trên Thế Giới

Những động vật có IQ cao nhất trên thế giới bao gồm cá voi, ngựa, lợn, chó, và hơn thế nữa. Những động vật này có khả năng học hỏi và tự học những kỹ năng mới....